Uvjeti korištenja

1. Uvjeti

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Korištenje licence

Dopušteno je privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web stranici Edy Techs samo za osobno, nekomercijalno prolazno gledanje. Ovo je dodjela licence, a ne prijenos vlasništva, i prema ovoj licenci ne smijete: 

  1. mijenjati ili kopirati materijale; 
  2. koristiti materijale u bilo koju komercijalnu svrhu ili za javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno); 
  3. pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici Edy Techs; 
  4. ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Ova licenca će automatski prestati ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i Edy Techs je može prekinuti u bilo kojem trenutku. Nakon prekida pregledavanja ovih materijala ili nakon raskida ove licence, morate izbrisati sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

3. Odricanje od odgovornosti

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Nadalje, Edy Techs ne jamči niti daje bilo kakve izjave o točnosti, vjerojatnim rezultatima ili pouzdanosti upotrebe materijala na svojoj web stranici ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takve materijale ili na bilo koje stranice povezane s ovom stranicom.

4. Ograničenja

Ni u kojem slučaju Edy Techs ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) proizašlu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja materijala na Edy Techsu, čak i ako je Edy Techs ili ovlašteni predstavnik Edy Techs usmeno ili pismeno obaviješten o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja implicitnih jamstava ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda ne odnose na vas.

5. Preciznost materijala

Materijali koji se pojavljuju na web stranici Edy Techs mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Edy Techs ne jamči da su materijali na njegovoj web stranici točni, potpuni ili aktualni. Edy Techs može mijenjati materijale sadržane na svojoj web stranici u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Međutim, Edy Techs se ne obvezuje ažurirati materijale.

6. Poveznice

Edy Techs nije pregledao sva mjesta povezana s njegovim web mjestom i nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog mjesta. Uključivanje bilo koje veze ne znači da tvrtka Edy Techs odobrava stranicu. Korištenje bilo koje povezane stranice je na vlastitu odgovornost korisnika.

Izmjene

Edy Techs može revidirati ove uvjete pružanja usluge za svoje web mjesto u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Korištenjem ove web stranice suglasni ste s trenutnom verzijom ovih uvjeta pružanja usluge.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti i odredbe uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima tvrtke Edy Techs, a vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.