Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Licentiegebruik

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Edy Techs te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen software op de website van Edy Techs te decompileren of reverse-engineeren; 
  4. eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Edy Techs worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

3. Disclaimer

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Verder geeft Edy Techs geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal Edy Techs of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op Edy Techs te gebruiken, zelfs indien Edy Techs of een door Edy Techs geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Precisie van materialen

De materialen die op de website van Edy Techs verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Edy Techs garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Edy Techs kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Edy Techs doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Edy Techs heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Edy Techs van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Edy Techs kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Edy Techs en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.