Ładowanie...

Warunki korzystania

1. Warunki

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Korzystanie z licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Edy Techs wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz: 

  1. modyfikować lub kopiować materiały; 
  2. wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); 
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Edy Techs; 
  4. usunąć z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; Lub 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Edy Techs w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji należy usunąć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Ponadto Edy Techs nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Edy Techs ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub spowodowane przerwą w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na Edy Techs, nawet jeżeli Edy Techs lub autoryzowany przedstawiciel Edy Techs zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Precyzja materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Edy Techs mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Edy Techs nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Edy Techs może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże Edy Techs nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Edy Techs nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą linki do jej witryny i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez firmę Edy Techs. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje

Edy Techs może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na obowiązującą wersję niniejszych warunków świadczenia usług.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu Edy Techs i są zgodnie z nim interpretowane, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.