Kullanım Şartları

1. Şartlar

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Lisans Kullanımı

Edy Techs'in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirilmesine izin verilmektedir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: 

  1. materyalleri değiştirmek veya kopyalamak; 
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık sergileme (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak; 
  3. Edy Techs'in web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derlemeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek; 
  4. materyallerden her türlü telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldıracaksınız; veya 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Edy Techs tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, elektronik veya basılı formatta indirdiğiniz tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Sorumluluk reddi beyanı

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Ayrıca Edy Techs, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

Edy Techs veya tedarikçileri hiçbir durumda Edy Techs'teki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarardan (veri veya kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle oluşan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Edy Techs'e veya Edy Techs yetkili temsilcisine bu tür zararların olasılığı sözlü veya yazılı olarak bildirilmişse. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı ya da tesadüfi zararlara ilişkin sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin hassasiyeti

Edy Techs'in web sitesinde görünen materyaller teknik, dizgisel veya fotografik hatalar içerebilir. Edy Techs, web sitesindeki hiçbir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Edy Techs, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak Edy Techs materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Edy Techs, web sitesine bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bağlantı verilen sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi sitenin Edy Techs tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bağlantı verilen herhangi bir sitenin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Edy Techs, web sitesi için bu hizmet şartlarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar, Edy Techs yasalarına göre yönetilir ve bunlara göre yorumlanır ve siz, o Eyalet veya konumdaki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde tabi olursunuz.