Vylúčenie zodpovednosti

Všetky články na tomto portáli sú naším duševným vlastníctvom. Všetky ochranné známky, názvy a dokonca aj logá, ktoré sa môžu objaviť, sú duševným vlastníctvom príslušných spoločností, ktoré ich vlastnia. Táto stránka/blog nie je súčasťou webovej stránky Facebook ani Facebook, Inc. Táto stránka/blog nie je sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Facebook™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meta.